Privacy Statement

DE MUZE NOORDWIJK respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en kopers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is van groot belang, waaraan wij passende en technische maatregelen hebben getroffen tijdens onze bedrijfsprocessen. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. DE MUZE NOORDWIJK heeft haar verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Doel van de gegevensverwerking

DE MUZE NOORDWIJK verzamelt persoonsgegevens van personen die bij of via DE MUZE NOORDWIJK tickets kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van DE MUZE NOORDWIJK afnemen, van bezoekers van de website van DE MUZE NOORDWIJK en van leden van DE MUZE NOORDWIJK nieuwsbrief (hierna gezamenlijk aangeduid als 'Kopers') voor de volgende doeleinden: - Om Kopers de door hen gekochte tickets en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de koper tickets heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven); - Voor direct marketing activiteiten van DE MUZE NOORDWIJK, in het bijzonder om Kopers te kunnen informeren over DE MUZE NOORDWIJK, de evenementen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de Koper af te stemmen; - Om de nieuwsbrief van DE MUZE NOORDWIJK toe te kunnen sturen aan consumenten die zich daarvoor hebben aangemeld. - Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden; - Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op DE MUZE NOORDWIJK van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mail

Onder meer bij het kopen van tickets of reservering via de website vult u zelf uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van DE MUZE NOORDWIJK, en wordt u via een 'opt-in' de mogelijkheid geboden aan te geven dat u via e-mail informatie van DE MUZE NOORDWIJK wilt ontvangen over DE MUZE NOORDWIJK, de evenementen waarvoor DE MUZE NOORDWIJK kaarten verkoopt en de (andere) producten en diensten van DE MUZE NOORDWIJK. Indien u ervoor kiest geen gebruik te maken van deze 'opt-in' mogelijkheid, ontvangt u van DE MUZE NOORDWIJK geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op het evenement waarvoor u tickets heeft gekocht (wijziging van aanvangstijd of locatie, afgelasting etc.). Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat DE MUZE NOORDWIJK gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. U kunt ook te allen tijde op de website www.demuzenoordwijk.nl via ‘Afmelden Nieuwsbrief’ afmelden zodat uw wordt verwijderd uit het bestand.

Inzage en correctie

U kunt ons schriftelijk vragen welke gegevens over uzelf door DE MUZE NOORDWIJK worden verwerkt. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u om aanpassing daarvan verzoeken, door een e-mail te sturen naar info@demuzenoordwijk.nl. Uw wijzigingen worden zo snel mogelijk aangepast.

Afmelden direct-marketing

Als u wilt dat DE MUZE NOORDWIJK uw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten verwerkt, kunt u een invulformulier invullen op de website www.demuzenoordwijk.nl via ‘Afmelden Nieuwsbrief’. Het afmelden is kosteloos. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Bewaren gegevens

DE MUZE NOORDWIJK bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Na een periode van twee jaar nadat u de laatste keer een ticket bij DE MUZE NOORDWIJK hebt geboekt of anderszins een product of dienst van DE MUZE NOORDWIJK heeft afgenomen, worden de gegevens uit het bestand verwijderd dat gebruikt wordt voor direct marketing activiteiten, tenzij op DE MUZE NOORDWIJK een wettelijke verplichting rust om de gegevens langer te bewaren. Gegevens van Kopers die hebben aangegeven direct marketing via e-mail van DE MUZE NOORDWIJK te willen ontvangen worden bewaard tot na het moment zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Beveiliging

DE MUZE NOORDWIJK heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites uw computer al 'kennen'. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. DE MUZE NOORDWIJK maakt gebruik van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan haar website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stelt ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

Contact / Klantenservice

Voor vragen over het privacybeleid van DE MUZE NOORDWIJK en in verband met de verwerking door DE MUZE NOORDWIJK van uw gegevens, kunt u zich richten tot onze Klantenservice. Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Intellectuele eigendom

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door DE MUZE NOORDWIJK. Alle rechten van intellectuele en/of industrieel eigendom met betrekking tot namen, logo's, beeldmerken, de teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de website van DE MUZE NOORDWIJK en andere onderscheidingsmiddelen van DE MUZE NOORDWIJK en evenementen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van het evenement, voor het overige bij DE MUZE NOORDWIJK, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE MUZE NOORDWIJK. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

De Muze Noordwijk
Wantveld 2 2202 NS Noordwijk
KvK-nummer: 28028347

Bezig met laden