Werk je browser bij

Zo te zien gebruik je een verouderde of niet ondersteunde browser.
Gebruik een recente versie van één van de volgende browsers voor een optimale werking van deze website

Download Chrome Download Firefox Download Edge

De Muze Noordwijk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan wij tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden.

Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Doel van de gegevensverwerking
De Muze Noordwijk verzamelt persoonsgegevens van personen die bij De Muze Noordwijk kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van De Muze Noordwijk afnemen, van bezoekers van de De Muze Noordwijk website en van leden van de De Muze Noordwijk nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "gast(en)") voor de volgende doeleinden:

  • om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
  • voor direct marketing activiteiten van De Muze Noordwijk, in het bijzonder om gast te kunnen informeren over De Muze Noordwijk, de voorstellingen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gast af te stemmen;
  • om de nieuwsbrief van De Muze Noordwijk toe te kunnen sturen aan gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;
  • om de gegevens te verstrekken aan de producent van de voorstellingen waarvoor de gast bij De Muze Noordwijk kaarten heeft gekocht of reserveringen heeft geplaatst zodat de producent de gast kan benaderen voor direct marketing doeleinden – aan de producent worden slechts e-mailadressen verstrekt van gasten die daarmee hebben ingestemd;
  • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
  • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op De Muze Noordwijk van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mail
Onder meer bij het bestellen van kaarten of reservering via de website vult u zelf uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van De Muze Noordwijk, en wordt u via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat u via e-mail informatie van De Muze Noordwijk wilt ontvangen over De Muze Noordwijk, de voorstellingen waarvoor De Muze Noordwijk kaarten verkoopt en de (andere) producten en diensten van De Muze Noordwijk. Indien u ervoor kiest geen gebruik te maken van deze “opt-in” mogelijkheid, ontvangt u van De Muze Noordwijk geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht (wijziging van aanvangstijd of zaal, afgelasting etc.).

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat De Muze Noordwijk gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. U kunt zich ook te allen tijde afmelden via https://www.demuzenoordwijk.nl/nieuwsbrieven-aanpassen.  Als dat niet lukt, kunt u een brief of e-mail naar onze balie@demuzenoordwijk.nl sturen.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt worden uw gegevens bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Afmelden direct-marketing
Als u wilt dat De Muze Noordwijk uw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten verwerkt, kunt u een brief of e-mail naar balie@demuzenoordwijk.nl sturen. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt. U kunt zich ook te allen tijde afmelden in uw eigen account op onze website.

Bewaren gegevens
De Muze Noordwijk respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt. Gegevens van gasten die hebben aangegeven direct marketing via e-mail van De Muze Noordwijk te willen ontvangen worden bewaard tot na het moment zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.


Vragen en klachten

Wanneer je De Muze Noordwijk een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met De Muze Noordwijk dan vragen wij je contactgegevens voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen De Muze Noordwijk die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Sollicitatiedoeleinden

Als je solliciteert voor een functie bij De Muze Noordwijk gebruiken wij jouw gegevens enkel en alleen voor de sollicitatieprocedure.

Hoe zit het met de privacy van kinderen?

Als je jonger bent dan 16  jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Beveiliging
De Muze Noordwijk heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites uw computer al ‘kennen’. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De Muze Noordwijk maakt gebruik van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan haar website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stelt ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

Contact / Klantenservice
Voor vragen over het privacybeleid van De Muze Noordwijk en in verband met de verwerking door De Muze Noordwijk van uw gegevens, kunt u zich richten tot onze baliemedewerkers.

De Muze Noordwijk
Wantveld 2, 2202NS Noordwijk

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Muze Noordwijk, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Copyrights
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door De Muze Noordwijk. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van De Muze Noordwijk worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Muze Noordwijk. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Merkrechten
Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van voorstellingen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van de voorstelling, bij De Muze Noordwijk, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Muze Noordwijk.

Wijzigen statement
Dit privacystatement kan door De Muze Noordwijk worden aangepast. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van De Muze Noordwijk.

De Muze Noordwijk
Wantveld 2, 2202NS Noordwijk

DISCLAIMER

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel De Muze Noordwijk tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Het is niet toegestaan de inhoud in en van deze website te kopiëren en/of te veranderen.  

De Muze Noordwijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het functioneren of het bestaan van sites waar door middel van een link naar wordt verwezen, noch voor de producten en/of diensten die op dergelijke sites wordt aangeboden.


De Muze Noordwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Tarieven en voorwaarden zijn mogelijk aan verandering onderhevig.

PRIVACY

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website(s) van De Muze Noordwijk en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens).
De Muze Noordwijk verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG. 

De Muze Noordwijk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. De Muze Noordwijk behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Muze Noordwijk verzamelt persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het reserveren van kaartjes en bij een bezoek aan evenementen en activiteiten in De Muze Noordwijk. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens

 

worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten.
Indien je geen prijs meer stelt op deze informatie, kan je je hiervoor te allen tijde afmelden, door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of via een e-mail bericht te sturen naar balie@demuzenoordwijk.nl

COOKIES

De website www.De Muze Noordwijk.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en de bezoekersaantallen te monitoren d.m.v. Google Analytics. Daarnaast gebruikt De Muze Noordwijk "tracking cookies" om advertenties op uw surfgedrag aan te passen. De Muze Noordwijk gebruikt deze data alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres.